Mikaël Le Bourhis aime s’affranchir des limites de la photographie en expérimentant de nouveaux supports, en suscitant d’autres perspectives, en dialoguant avec d’autres formes d’art comme la peinture et l’abstraction, tout en gardant l’humanité et la poésie de la vie au coeur de ses créations… Mikaël Le Bourhis doorbreekt graag de grenzen van de fotografie door te experimenteren met nieuwe dragers, nieuwe perspectieven aan te reiken en een dialoog aan te gaan met andere kunstvormen zoals de schilderkunst en de abstractie. Toch blijft hij de menselijkheid en de poëzie van het leven een centrale plek toekennen in zijn creaties…